Бул."Ген.Стефан Тошев" № 15-17
тел. 855 30 59


Гарантира на своите пациенти свободен избор, достъпна,
адекватна, достатъчна по обем и качество своевременна
медицинска помощ.
ДКЦ 20 - София осигурява пълен набор от медицински услуги, сред които:
  • хирургия
  • ортопедия и травматология
  • кардиология
  • ендокринология
  • неврология
  • детски болести
  • психиатрия
  • микробиология
 повече 

Copyright © 2017 20 ДКЦ - София ЕООД :: All Rights Reserved