Бул."Ген.Стефан Тошев" № 15-17
тел. 855 30 59

16.05.2024г.
ДКЦ ХХ-София ЕООД търси да назначи:
- Медицинска сестра на пълно работно време или на 4 часа.
- Санитар
Телефон за контакт и въпроси 0878419500
27.04.2023г.
ДКЦ ХХ-София ЕООД търси да назначи следните лекари специалисти:
- Кардиолог
- Нефролог
- Уролог
- Кожни болести
За информация тел.: 0878/ 419 500
12.10.2022г.
ДКЦ ХХ-София ЕООД търси да назначи "ЛАБОРАНТ" В КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Телефон за контакт и информация - 0878 419 500 - Асенова
ДКЦ ХХ-София ЕООД ще организира следните безплатни профилактични прегледи:
1.Последният четвъртък от месеца, от 15-16 часа - прегледи при гастроентеролог.
2.Последният четвъртък от месеца, от 16-17 часа - прегледи при невролог- кабинет 146
Прегледите ще се извършват след предварително записване на регистратурата на лечебното заведение на тел.02 855 30 59 или онлайн.
15.11.2017г.
ДКЦ ХХ-София ЕООД търси да назначи спешно лекар-кардиолог на 8 или 4 часа за сутрешна смяна.
25.04.2017г.
ДКЦ ХХ-София ЕООД е предоставил необходимата информация за финансовото състояние за първо тримесечие на 2017г. на комисията за финансов надзор.
Документът е приет с входящ № 50-00-818/24.04.2017г.
10.04.2017г.
ДКЦХХ-София ЕООД е предоставил необходимата информация за финансовото състояние за 2016г. на комисията за финансов надзор.
Документът е приет с вх.№ 50-00-818/28.03.2017г.
10.02.2017г.
Клинична лаборатория към ДКЦ ХХ-София ЕООД търси да назначи 2 броя клинични лаборанти.
31.01.2017г.
ДКЦ ХХ - София ЕООД е предоставило необходимата информация за финансовото състояние за 4-то тримесечие на 2016г. на Комисията за финансов надзор.
Документа е приет с входящ № 50-00-818 / 30.01.2017г.
5.08.2016г.
д-р Пачолова извършва по договор с НЗОК/СЗОК ЕЕГ и Доплерова сонография.
19.07.2016г. - ДКЦ ХХ търси да назначи следните специалисти:
- Гастроентеролог
- Педиатър
- АГ на 1/2 смяна
Телефони за контакти: 02/ 9557225 и 0878419500
08.06.2016г. - Обявления:
1. Конкурс за определяне на наемател на "помещение" за осъществяване на извънболнична медицинска помощ, намиращ се на 3(трети) етаж в сградата на "ДКЦ 20 - София" ЕООД
2. Конкурс за определяне на наемател на търговски обект №2 с предназначение Аптека и / или Магазин за медицински изделия на 1 (първи) етаж на сградата на "ДКЦ 20 - София" ЕООД
ДКЦ 20 - София осигурява пълен набор от медицински услуги, сред които:
  • хирургия
  • ортопедия и травматология
  • кардиология
  • ендокринология
  • неврология
  • детски болести
  • психиатрия
  • микробиология
 повече 

Copyright © 2017 20 ДКЦ - София ЕООД :: All Rights Reserved